Reglement Verzamelbeurs

– Als u een ruiltafel in gebruik neemt, dient u rekening te houden met de aanvang- en sluitingstijd van de winkelwagenmuntjesbeurs.

  U kunt de zaal niet eerder dan een half uur voor aanvang, d.w.z. 09.30 uur betreden en de zaal niet eerder verlaten dan 15 minuten voor sluitingstijd d.w.z. 13.45 uur.

Dit geldt uiteraard niet voor de exposant.

– Indien blijkt dat u zich niet houdt aan voorgaande regels kan u de standplaats worden afgenomen zonder teruggave van uw standplaatsgeld.

– Stichting Verzamelbeurs Veghel is niet aansprakelijk voor het zoekraken van verzamel- objecten en andere persoonlijke eigendommen.

– Het is niet toegestaan tassen, koffers, dozen, wagentjes e.d. op de looppaden neer te zetten.

– Dit is op last van de brandweer. Nooduitgangen dienen eveneens vrij te blijven.

– Verzamelaars dienen tegenover elkaar hun verplichtingen op loyale wijze  na te komen.

– Zij die zich schuldig maken aan oneerlijke handelingen kunnen uit de zaal worden verwijderd.

– Elke transactie op de beurs tussen verzamelaars vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Verzamelbeurs Veghel.

  Ze blijven dus geheel voor verantwoording van de verzamelaars.

– Sinds 2005 is het verboden in openbare gebouwen zoals dit wijkgebouw te roken. Hier dient u zich dus ook aan te houden.    

– De Stichting Verzamelbeurs Veghel wijst erop dat het een verzamelbeurs betreft en er derhalve niet gehandeld mag worden.

– Veel plezier tijdens de winkelwagenmuntjesbeurzen

Het bestuur van Stichting Verzamelbeurs Veghel